Порядок встановлення телефонів
Встановлення, переоформлення, відключення телефону

Порядок встановлення телефону визначається Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від  11.04.2012 №  295 (далі - Правила).

Для встановлення телефону споживачу необхідно звернутися до структурного підрозділу ПАТ«Укртелеком» за місцем проживання і подати відповідну заяву. Заява на встановлення квартирного телефону приймається від власника (співвласника) або від особи, яка зареєстрована за цією адресою за наявності:

   *  документа, що підтверджує право власності на житлове приміщення;
   *  документа про реєстрацію місця проживання в Україні;
   *  документа, що підтверджує наявність пільг (у разі потреби);
   *  ідентифікаційного коду фізичної особи - платника податків;
   *  документа про законність перебування в Україні (у разі потреби). 

На пiдставi зазначених документiв його заява буде врахована на облiку i при наявностi технiчної можливостi задоволена. З появою технiчної можливостi заяви задовольняються згiдно з чергою. Заяви на встановлення  квартирного телефону від громадян пільгових категорій беруться на облік і задовольняються на пільговій  основі тільки за місцем проживання (місце проживання - житловий будинок, квартира, приміщення, де строком понад 6 місяців на рік проживає фізична особа, до паспортного документа якої про це внесено відповідні відомості). Черговість на встановлення телефону визначається датою подання заяви. Черговість на встановлення квартирного телефону громадянам, які мають пільги в межах відповідних груп (позачергове, першочергове, переважне право), визначається датою подання документів, якими ці пільги підтверджуються. Якщо заявник має не першу чергу на встановлення телефону, а технічні можливості для задоволення його заяви згідно з чергою - відсутні, отримати право на позачергове укладання договору про надання телекомунікаційних послуг з товариством у разі появи технічної можливості він може за умови інвестування будівництва мережі телекомунікацій, до якої підключається кінцеве обладнання споживача, що передбачено ст.64 Закону України  «Про телекомунікації», шляхом придбання опціону ПАТ «Укртелеком».
Корисні посилання:
ст. 64 Закону України "Про телекомунікації". Особливості розвитку, надання та фінансування загальнодоступних телекомунікаційних послуг
     1. Основною метою розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг є надання громадянам України, за регульованими державою тарифами, можливості задовольняти власні потреби в телекомунікаційних послугах, визначених цим Законом, повноцінно брати участь у політичному, економічному   та громадському житті суспільства.
     2. Розвиток загальнодоступних послуг здійснюється відповідно до Концепції розвитку телекомунікацій України. Концепція повинна передбачати передусім порядок та строки забезпечення доступу до загальнодоступних послуг для споживачів сільських, гірських районів, а також для таких вразливих груп   споживачів, як малозабезпечені сім'ї, пенсіонери та інваліди, а також кінцеві терміни досягнення можливості загального доступу всього населення України до загальнодоступних послуг, обсяги будівництва телекомунікаційних мереж та необхідні капіталовкладення для досягнення даної цілі.
    
3. У місцях з недостатнім рівнем насиченості телекомунікаційних мереж загального користування технічними засобами заяви на надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг задовольняються в такій послідовності:
     1) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України та військові установи України; (Пункт1 частини третьої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом N3200-IV (3200-15) від 15.12.2005)
     2) медичні заклади, пожежні частини, організації, що надають інформацію про виникнення стихійних явищ (землетруси, повені, урагани          тощо), державні дошкільні виховні та навчальні заклади, державні заклади науки і культури;
     3) дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав;
     4) громадяни, які відповідно до законодавства України мають право на отримання телекомунікаційних послуг на пільгових умовах;
     5) підприємства, установи та організації, громадяни.
    
     4. Фізичні та юридичні особи, що інвестують будівництво мережі телекомунікацій, до якої підключається кінцеве обладнання цих осіб, у розмірі не менше вартості відповідної кількості абонентських номерів, мають право на позачергове отримання послуг оператора цієї мережі без додержання зазначеного вище порядку.
     5. У разі недостатнього задоволення попиту споживачів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги в окремих регіонах України національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, має право прийняти рішення щодо покладання на операторів телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище або мають істотну ринкову перевагу на ринках відповідних  телекомунікаційних послуг, а також на операторів фіксованого проводового зв'язку, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у цих регіонах, обов'язків щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із застосуванням механізму компенсації збитків, установленого Кабінетом Міністрів України. {Частина п'ята статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом N3566-VI (3566-17) від 05.07.2011}

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Мапа сайта
>
Дата и время
Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік) Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік) Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік) Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік)
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ  ІНФРАСТРУКТУРИ
Цифрограм 2.0 Цифрограм 2.0 Укрпошта - Куточок споживача Укртелеком - допомога споживачеві
АТО/ООС _ пільгове перевезення пасажирів
повідомлення_корупція Партнерські відносини Україна - НАТО Євроінтеграція - переваги та можливості
Для збільшення,
натисніть на зображення
УВАГА ! У ЗВ'ЯЗКУ З СТРУКТУРНИМИ ЗМІНАМИ, ВЕБ-САЙТ ЗНАХОДИТЬСЯ В ПОСТІНОЙМУ ОНОВЛЕННІ РУБРИК ТА РОЗДІЛІВ !!