Залізнична галузь

Послуги з перевезення пасажирів та вантажу залізничним транспортом на території області надає регіональна філія «Одеська залізниця»                                         ПАТ «Укрзалізниця» у складі виробничих підрозділів:

Знам’янська дирекція залізничних перевезень - 119 залізничних станцій, платформ та зупиночних пунктів - Бобринецький, Добровеличківський, Долинський, Знам'янський, Кіровоградський, Маловисківський, Новгородківський, Новоукраїнський, Олександрійський, Онуфріївський, Устинівський райони та міста Знам’янка, Кропивницький, Олександрія.


Шевченківська дирекція залізничних перевезень - 29 залізничних станцій та платформ - Благовіщенський, Гайворонський, Маловисківський, Новомиргородський, Новоукраїнський, Олександрівський райони.

Одеська дирекція залізничних перевезень - Вільшанський та  Голованівський райони.

Новоархангельський район – відсутнє залізничне сполучення.

Через м.Світловодськ проходять залізничні колії, що перебувають у підпорядкуванні регіональної філії «Південна залізниця»   ПАТ «Укрзалізниця».

На території селища Рядове Петрівського району розташована залізнична станція, яка підпорядкована регіональній філії «Придніпровська залізниця»                            ПАТ «Укрзалізниця».
Вокзал станції  Кіровоград
Àäðåñà: 25002, ì. ʳðîâîãðàä, âóë. Ïîïîâè÷à, 1.

Êîä ì³ñòà: 0-522.

Äîâ³äêà: 39-22-51, 005.

×åðãîâèé ïî âîêçàëó: 39-22-52.

Ñåðâ³ñíèé öåíòð: 39-21-53.

Çàìîâëåííÿ òà îôîðìëåííÿ ãðóïîâèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü:
(052) 239-23-78 (ñòàðøèé êâèòêîâèé êàñèð)

Çàìîâëåííÿ âàãîí³â-àâòîìîá³ëåâîç³â:
(052) 239-23-78 (ñòàðøèé êâèòêîâèé êàñèð)

Çàìîâëåííÿ ñïåö³àëüíèõ âàãîí³â äëÿ ïåðåâåçåííÿ ³íâàë³ä³â:
(052) 239-23-78 (ñòàðøèé êâèòêîâèé êàñèð)

²íôîðìàö³ÿ ùîäî áàãàæíèõ ïåðåâåçåíü:
(052) 239-23-78 (ñòàðøèé êâèòêîâèé êàñèð)
Послуги на вокзалі:
Квиткові каси: оформлення проїзних, перевізних документів у далекому, місцевому та приміському сполученнях;повернення платежів за невикористані проїзні документи;поновлення проїзного документа;оформлення користування постільною білизною в поїзді;переоформлення проїзних документів;оформлення проїзних документів, замовлених через Інтернет або Укрпошту.

Користування автоматичними камерами схову: зберігання ручної поклажі  у стаціонарній камері схову добу та   понад встановлений термін;зберігання ручної поклажі  великогабаритної у стаціонарній  камері схову   добу   та  понад встановлений термін ;зважування ручної поклажі пасажирам, які не мають проїзного документа;навантаження та вивантаження багажу (вантажобагажу) з багажного відділення на автомобіль або з автомобіля  силами працівників вокзалу; надання  письмової довідки  про вагу поклажі пасажира;  зберігання  забутих   та  знайдених речей у стаціонарній  камері схову; зберігання речей в камері схову ячейки АКС; примусове відкриття  ячейки автоматичної камери  схову.

Багажне відділення: надання відправнику бланка - заявки  на відправку  вантажобагажу; зберігання багажу та  вантажобагажу, який прибув  понад встановлений термін  (крупно-габаритні  речі); зберігання багажу  і вантажобагажу, який прибув, понад встановлений термін, (від50 кг і більше ); зберігання  багажу і вантажобагажу, який прибув, понад встановлений термін,  (до50 кг); повідомлення пасажира  або підприємство про прибулий  на його адресу багаж або вантажобагаж; заповнення  документа на багаж  або вантажобагаж; заповнення відправникові  багажу (вантажобагажу) бірки або  бланку-заявки;  нанесення відправницького маркування на багаж (вантажобагаж); зважування  багажу (вантажобагажу) на прохання пасажира (за виключенням випадків нестачі); повідомлення про зміну  реквізитів   відправника (одержувача) у випадку допущення  помилки з боку  відправника  або одержувача; надання письмової довідки в багажній касі; переадресування багажу (вантажобагажу) на прохання пасажира; повідомлення  про зміну реквізитів  відправника (одержувача) у випадку допущення помилки з боку  відправника або одержувача; завантаження або вивантаження багажу (вантажобагажу )вагою до165 кг на прохання пасажира; завантаження або вивантаження  багажу (вантажобагажу) вагою одного місця від165 кг до300 кг на прохання пасажира; вивантаження вантажобагажу  вагою одного місця від165 кг до300 кг працівниками станції у разі неявки одержувача; надання консультації по перевезенню та упакуванню багажу (вантажобагажу); надання письмової довідки про вагу поклажі пасажира  в багажній касі; попереднє приймання  від громадян та підприємств крупно-габаритних речей  та зберігання їх в багажному відділенні; попереднє приймання від громадян та підприємств багажу та вантажобагажу (  вагою50 кг і більше) та зберігання його в багажному відділенні; попереднє приймання  від громадян  та підприємств багажу і вантажобагажу  (вагою до50 кг) та зберігання його   в багажному відділенні.              

Сервісний центр: оформлення проїзних, перевізних документів у дальньому, місцевому сполученнях; обслуговування пасажирів «Сервіс-Центрі», оформлення проїзного документу за замовленням по телефону у «Сервіс-Центрі» та касі попереднього  продажу квитків.

Кімнати відпочинку: бронювання місця в кімнаті  відпочинку; зберігання речей (одне місце, вагою до 50кг) протягом доби; проживання  пасажира одну добу   та  півдоби  у номері «Люкс», проживання  пасажира одну добу  у 4-х та 5-ти місних номерах (з користуванням душовою кімнатою та півдоби у 4-х та 5-ти місних номерах (з користуванням душовою кімнатою); проживання пасажира  одну та півдоби  у 4-х та 5-ти місних номерах; користування душовою кімнатою у кімнаті відпочинку; користування холодильником; користування праскою; користування розеткою.

Зал очікування для транзитних пасажирів: користування залом очікування  пасажирів без проїзних документів понад 12 годин  до однієї доби; користування залом очікування пасажирів без проїзних документів понад 6-ти годин до 12 годин включно; користування залом очікування  пасажирів без  проїзних документів від 3-х годин до  6-ти годин  включно; користування залом очікування  пасажирів без проїзних документів до 3-х годин включно;

Інші послуги: оформлення та доставка  «Експрес-пошти» до поїзда (пакунок вагою до 1 кг); оголошення по радіо на прохання пасажира в інформаційно-довідковому бюро; оголошення по радіо в рекламних цілях в інформаційно-довідковому бюро; продажа розкладу руху поїздів та іншої довідкової інформації; надання усної довідки по місту, області; надання усних довідок по країнам колишнього СНД та міждержавних; надання складної довідки; надання письмової довідки; виконання ксерокопії перевізного документу на прохання пасажира; перенесення носієм (станційним робітником) ручної поклажі на прохання пасажира; узгодження проведення відеозйомки; замовлення таксі на території вокзального комплексу;послуги по зняттю багажу ручної поклажі пасажира, який відстав від поїзда; підзарядка ноутбука на прохання пасажира; підзарядка мобільного телефону на прохання пасажира.

Відповідно до пункту 2.9. Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 січня 2007 року № 54 щорічно у квітні-травні, а на переїздах з автобусним рухом додатково у вересні-жовтні проводяться обстеження залізничних переїздів.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху здійснено комісійне обстеження 20 із 21 залізничного переїзду через під’їзні колії, що призначені для обслуговування підприємств і через які проходить автобусний рух.
За результатами обстеження дозволено автобусний рух на вказаних переїздах.
Дата и время
Мапа сайта
Система управління якістю в органах виконавчої влади
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ
пл. Героїв Майдану 1,  м. Кропивницький,  25022,   тел/факс. (0522) 32-14-01, e-mail: public@prom.kr-admin.gov.ua
Офіційний веб-сайт
>
Архів новин