Залізнична галузь

Послуги з перевезення пасажирів та вантажу залізничним транспортом на території області надає регіональна філія «Одеська залізниця»                                         ПАТ «Укрзалізниця» у складі виробничих підрозділів:

Знам’янська дирекція залізничних перевезень - 119 залізничних станцій, платформ та зупиночних пунктів - Бобринецький, Добровеличківський, Долинський, Знам'янський, Кіровоградський, Маловисківський, Новгородківський, Новоукраїнський, Олександрійський, Онуфріївський, Устинівський райони та міста Знам’янка, Кропивницький, Олександрія.


Шевченківська дирекція залізничних перевезень - 29 залізничних станцій та платформ - Благовіщенський, Гайворонський, Маловисківський, Новомиргородський, Новоукраїнський, Олександрівський райони.

Одеська дирекція залізничних перевезень - Вільшанський та  Голованівський райони.

Новоархангельський район – відсутнє залізничне сполучення.

Через м.Світловодськ проходять залізничні колії, що перебувають у підпорядкуванні регіональної філії «Південна залізниця»   ПАТ «Укрзалізниця».

На території селища Рядове Петрівського району розташована залізнична станція, яка підпорядкована регіональній філії «Придніпровська залізниця»                            ПАТ «Укрзалізниця».
Вокзал станції  Кіровоград
Àäðåñà: 25002, ì. ʳðîâîãðàä, âóë. Ïîïîâè÷à, 1.

Êîä ì³ñòà: 0-522.

Äîâ³äêà: 39-22-51, 005.

×åðãîâèé ïî âîêçàëó: 39-22-52.

Ñåðâ³ñíèé öåíòð: 39-21-53.

Çàìîâëåííÿ òà îôîðìëåííÿ ãðóïîâèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü:
(052) 239-23-78 (ñòàðøèé êâèòêîâèé êàñèð)

Çàìîâëåííÿ âàãîí³â-àâòîìîá³ëåâîç³â:
(052) 239-23-78 (ñòàðøèé êâèòêîâèé êàñèð)

Çàìîâëåííÿ ñïåö³àëüíèõ âàãîí³â äëÿ ïåðåâåçåííÿ ³íâàë³ä³â:
(052) 239-23-78 (ñòàðøèé êâèòêîâèé êàñèð)

²íôîðìàö³ÿ ùîäî áàãàæíèõ ïåðåâåçåíü:
(052) 239-23-78 (ñòàðøèé êâèòêîâèé êàñèð)
Послуги на вокзалі:
Квиткові каси: оформлення проїзних, перевізних документів у далекому, місцевому та приміському сполученнях;повернення платежів за невикористані проїзні документи;поновлення проїзного документа;оформлення користування постільною білизною в поїзді;переоформлення проїзних документів;оформлення проїзних документів, замовлених через Інтернет або Укрпошту.

Користування автоматичними камерами схову: зберігання ручної поклажі  у стаціонарній камері схову добу та   понад встановлений термін;зберігання ручної поклажі  великогабаритної у стаціонарній  камері схову   добу   та  понад встановлений термін ;зважування ручної поклажі пасажирам, які не мають проїзного документа;навантаження та вивантаження багажу (вантажобагажу) з багажного відділення на автомобіль або з автомобіля  силами працівників вокзалу; надання  письмової довідки  про вагу поклажі пасажира;  зберігання  забутих   та  знайдених речей у стаціонарній  камері схову; зберігання речей в камері схову ячейки АКС; примусове відкриття  ячейки автоматичної камери  схову.

Багажне відділення: надання відправнику бланка - заявки  на відправку  вантажобагажу; зберігання багажу та  вантажобагажу, який прибув  понад встановлений термін  (крупно-габаритні  речі); зберігання багажу  і вантажобагажу, який прибув, понад встановлений термін, (від50 кг і більше ); зберігання  багажу і вантажобагажу, який прибув, понад встановлений термін,  (до50 кг); повідомлення пасажира  або підприємство про прибулий  на його адресу багаж або вантажобагаж; заповнення  документа на багаж  або вантажобагаж; заповнення відправникові  багажу (вантажобагажу) бірки або  бланку-заявки;  нанесення відправницького маркування на багаж (вантажобагаж); зважування  багажу (вантажобагажу) на прохання пасажира (за виключенням випадків нестачі); повідомлення про зміну  реквізитів   відправника (одержувача) у випадку допущення  помилки з боку  відправника  або одержувача; надання письмової довідки в багажній касі; переадресування багажу (вантажобагажу) на прохання пасажира; повідомлення  про зміну реквізитів  відправника (одержувача) у випадку допущення помилки з боку  відправника або одержувача; завантаження або вивантаження багажу (вантажобагажу )вагою до165 кг на прохання пасажира; завантаження або вивантаження  багажу (вантажобагажу) вагою одного місця від165 кг до300 кг на прохання пасажира; вивантаження вантажобагажу  вагою одного місця від165 кг до300 кг працівниками станції у разі неявки одержувача; надання консультації по перевезенню та упакуванню багажу (вантажобагажу); надання письмової довідки про вагу поклажі пасажира  в багажній касі; попереднє приймання  від громадян та підприємств крупно-габаритних речей  та зберігання їх в багажному відділенні; попереднє приймання від громадян та підприємств багажу та вантажобагажу (  вагою50 кг і більше) та зберігання його в багажному відділенні; попереднє приймання  від громадян  та підприємств багажу і вантажобагажу  (вагою до50 кг) та зберігання його   в багажному відділенні.              

Сервісний центр: оформлення проїзних, перевізних документів у дальньому, місцевому сполученнях; обслуговування пасажирів «Сервіс-Центрі», оформлення проїзного документу за замовленням по телефону у «Сервіс-Центрі» та касі попереднього  продажу квитків.

Кімнати відпочинку: бронювання місця в кімнаті  відпочинку; зберігання речей (одне місце, вагою до 50кг) протягом доби; проживання  пасажира одну добу   та  півдоби  у номері «Люкс», проживання  пасажира одну добу  у 4-х та 5-ти місних номерах (з користуванням душовою кімнатою та півдоби у 4-х та 5-ти місних номерах (з користуванням душовою кімнатою); проживання пасажира  одну та півдоби  у 4-х та 5-ти місних номерах; користування душовою кімнатою у кімнаті відпочинку; користування холодильником; користування праскою; користування розеткою.

Зал очікування для транзитних пасажирів: користування залом очікування  пасажирів без проїзних документів понад 12 годин  до однієї доби; користування залом очікування пасажирів без проїзних документів понад 6-ти годин до 12 годин включно; користування залом очікування  пасажирів без  проїзних документів від 3-х годин до  6-ти годин  включно; користування залом очікування  пасажирів без проїзних документів до 3-х годин включно;

Інші послуги: оформлення та доставка  «Експрес-пошти» до поїзда (пакунок вагою до 1 кг); оголошення по радіо на прохання пасажира в інформаційно-довідковому бюро; оголошення по радіо в рекламних цілях в інформаційно-довідковому бюро; продажа розкладу руху поїздів та іншої довідкової інформації; надання усної довідки по місту, області; надання усних довідок по країнам колишнього СНД та міждержавних; надання складної довідки; надання письмової довідки; виконання ксерокопії перевізного документу на прохання пасажира; перенесення носієм (станційним робітником) ручної поклажі на прохання пасажира; узгодження проведення відеозйомки; замовлення таксі на території вокзального комплексу;послуги по зняттю багажу ручної поклажі пасажира, який відстав від поїзда; підзарядка ноутбука на прохання пасажира; підзарядка мобільного телефону на прохання пасажира.

Відповідно до пункту 2.9. Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 січня 2007 року № 54 щорічно у квітні-травні, а на переїздах з автобусним рухом додатково у вересні-жовтні проводяться обстеження залізничних переїздів.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху здійснено комісійне обстеження 20 із 21 залізничного переїзду через під’їзні колії, що призначені для обслуговування підприємств і через які проходить автобусний рух.
За результатами обстеження дозволено автобусний рух на вказаних переїздах.
Дивись і вчись.
«Тепер кожен українець може навчатись цифровій грамотності
безкоштовно, корисно та цікаво! Долучайте до навчання ваших рідних!»

Президент України
Володимир Зеленський
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР - 0 800 500 238
ІНВЕСТИЦІЇ В КІРОВОГРАДСЬКУ ОБЛАСТЬ
Back
Next

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Мапа сайта
>
Дата и время
Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік) Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік) Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік) Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік)
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ  ІНФРАСТРУКТУРИ
Цифрограм 2.0 Цифрограм 2.0 Укрпошта - Куточок споживача Укртелеком - допомога споживачеві
АТО/ООС _ пільгове перевезення пасажирів
повідомлення_корупція Партнерські відносини Україна - НАТО Євроінтеграція - переваги та можливості
Для збільшення,
натисніть на зображення
УВАГА ! У ЗВ'ЯЗКУ З СТРУКТУРНИМИ ЗМІНАМИ, ВЕБ-САЙТ ЗНАХОДИТЬСЯ В ПОСТІНОЙМУ ОНОВЛЕННІ РУБРИК ТА РОЗДІЛІВ !!