ІНФОРМАЦІЯ про стан мінерально-сировинної бази Кіровоградської області та перспективи її розвитку
Кіровоградська область належить до одного з найбільш насичених мінеральними ресурсами регіонів України. На її території виявлено 32 види і налічується майже 300 родовищ різноманітних корисних копалин.

Мінерально-сировинна база області на 15,5% складається з паливно-енергетичних корисних копалин (буре вугілля, горючі сланці, уранові руди), на 58,2% - із сировини для виробництва будівельних матеріалів, решта (26,3%) - це руди чорних, кольорових та рідкісних металів, а також питні, технічні та мінеральні підземні води. 

У рамках Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, на території Кіровоградської області за рахунок державного бюджету проводиться геологічне вивчення (пошуки та розвідка) родовищ урану, золота, алмазів, горючих сланців і бурого вугілля, інженерно-геологічні та еколого-геологічні роботи, буріння артезіанських свердловин з метою пошуків родовищ підземних прісних вод.

Як вже було зазначено, надра області характеризуються наявністю ряду унікальних складових, перед усім для розвитку енергетики (уранові руди, буре вугілля, горючі сланці), чорної металургії (залізо, хром, нікель, кобальт), нерудних корисних копалин (каоліни, трепел, графіт), декоративно-облицювальних і будівельних матеріалів.  

До паливно-енергетичних корисних копалин відносяться буре вугілля, горючі сланці, уранові руди.

На території області до складу Олександрійського та Ватутінського геолого-промислових районів Дніпровського буровугільного басейну входять 43 ділянки бурого вугілля у складі 12 родовищ, по яких розвідані запаси в кількості 750 млн.т., що становить 1,66% запасів від загальних по Україні. Запаси вугілля промислових категорій в межах полів діючих підприємств становлять 67 млн.т.

Дочірнє підприємство "Центрукргеологія" НАК "Надра України" здійснює геологічне вивчення Криничуватського родовища та Південної ділянки Миронівського родовища бурого вугілля.

На території Олександрівського району виявлене Бовтиське родовище горючих сланців із значними ресурсами 3,7 млрд.т.

На території Кіровоградської області  проводиться геологічне вивчення 3-х кар'єрних полів із семи, на які умовно розподілене родовище, і одного кар'єрного поля (¹2) в Кам'янському районі Черкаської області. 

Область посідає провідне місце в Україні за запасами урану та займає монопольне становище за його видобутком. Розвідано 16 родовищ, з яких розробляється чотири, це Мічурінське і Центральне родовиша на території Кіровоградського району та Ватутінське і Новокостянтинівське родовища на території Маловисківського району. У якості сировинної бази в майбутньому для Смолінської і Новокостянтинівської шахти проводиться геологічне вивчення Докучаєвського та Партизанського родовищ, Апрельського і Залісного рудопроявів.

Промислові запаси залізних руд (металічних корисних копалин) складають 470 млн.т. В Петрівському районі ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" експлуатує два родовища - Петрівське і Артемівське, із загальними запасами 366 млн.т. Середньорічний видобуток залізистих кварцитів стабільно складає 6,5-6,8 млн.т. На сході області в Олександрівському та Онуфріївському районах закінчується геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою 4-х нових перспективних родовищ залізистих кварцитів. Достатньо перспективним є район Середнього Побужжя, де на території Голованівського району, поблизу села Молдовка, виявлено Молдовське родовище магнетитових руд з попередньо оціненими запасами у 165 млн.т. Загальні ресурси залізних руд Середнього Побужжя разом з іншими 15-ю перспективними рудопроявами складають близько 4,1млрд.т. 

На території області розташовано 5 комплексних родовищ нікелю і кобальту. ТОВ "Побузький феронікелевий комбінат" припинив розробку Липовеньківського родовища (Голованівський район). На даний час підприємство працює на імпортованій сировині.

Запаси та прогнозні ресурси корінних руд золота з середнім вмістом золота 6-6,5 г/т оцінені на двох родовищах - Клинцівському в Кіровоградському районі та Юріївському в Компаніївському районі. 

На території області виявлені руди літію, це Полохівське (Маловисківський район) та Станкуватське (Добровеличківський район) родовища. У межах Ганнівсько-Звенигородської рудоносної зони (Новомиргородський та Маловисківський райони) встановлена наявність танталу.

На території Новомиргородського району ТОВ ВКФ "Велта" після завершення будівництва гірничо-збагачувального комбінату розпочала розробку Бирзулівського родовища ільменіту (титанові руди)

Для розширення мінерально-сировинної бази титанових руд ТОВ ВКФ "Велта" розпочала геологічне вивчення Лікарівської ділянки титанових руд в Новомиргородському районі.

Нерудні корисні копалини.
Запаси графітової руди на трьох розвіданих родовищах становлять 126,7 млн.т. руди (51,5% від загальних запасів в Україні), або 7,9 млн.т кристалічного графіту. Балахівське і Петрівське родовища не розробляються. Заваллівське родовище експлуатує ВАТ "Заваллівський графітовий комбінат". Супутньою корисною копалиною на цьому родовищі є абразивна сировина (гранат), запаси якої оцінені у 20,3 млн.т.

Коноплянське родовище трепелу (сировини крем'яної) розробляє ВАТ "Кіровоградський механічний завод".

На території області розвідано 7 родовищ каоліну, які придатні для використання у якості нерудної сировини для металургії, з них експлуатуються 2 - Обознівське родовище вторинного каоліну (розробляє ВАТ "Кіровоградське рудоуправління")  та Балашівське родовище вторинного каоліну (розробляє  ТОВ "Сонек").

В Компаніївському районі ТОВ "Георесурс" завершило геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою Лозуватського родовища керамічних пегматитів. Найближчим часом, після отримання дозвільних документів, передбачається введення в експлуатацію родовища нового для області виду корисної копалини.

Кварцити та кварц для вогнетривів представлені Малоскелівським родовищем, запаси промислових категорій складають 1,95 млн.т. ЗАТ "КГК" проводить розкривні роботи для подальшої розробки родовища.
Корисні копалини для будівництва представлені в області 10 видами, та налічується    173 родовища.

Розвідано 17 родовищ будівельного піску з промисловими запасами 46,5 млн. куб.м.

Підприємства області повністю забезпечені сировиною для виробництва буто-щебеневої продукції та облицювального каменю. Розвідано 74 родовища  будівельного каменю з запасами 798,59 млн.  куб.м., з них розробляється 27 родовищ. 
                                       
Камінь облицювальний представлений 13 родовищами з запасами 22,04 млн.куб.м, з них розробляється 10 родовищ.
На території області розвідано 62 родовища цегельно-черепичної сировини із загальними запасами більш ніж 81 млн.куб.м., з них на даний час розробляється 6 родовищ.

Підземні мінеральні води області відносяться до типу радонових і використовуються для зовнішнього застосування у лікувальних цілях, вони розвідані на двох ділянках, кількість запасів складає 433 куб.м/добу. Петрівська ділянка експлуатується постійно (Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня), Олександрійська не використовується.

СТОВ "Зоря" у січні 2010 року отримало спецдозвіл для промислового видобування нового для області виду корисної копалини: мінеральної столової (вода "Вербівчанка") Вербівського родовища в Новоукраїнському районі. Крім того, з метою зміцнення сировинної бази цього виду корисних копалин та насичення споживчого ринку проводиться геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою Новгородківського (ПП"Кристал-Аква") і Новомиргородського (ТОВ"Дана НМ") родовищ підземних мінеральних вод за власні кошти підприємств.
Дата и время
Мапа сайта
Система управління якістю в органах виконавчої влади
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ
пл. Героїв Майдану 1,  м. Кропивницький,  25022,   тел/факс. (0522) 32-14-01, e-mail: public@prom.kr-admin.gov.ua
Офіційний веб-сайт
>
Архів новин