Реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування

Реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування проводиться шляхом
розмежування повноважень центральних і місцевих органів влади в частині управління автомобільними
дорогами загального користування, зокрема, передбачається передача останнім в управління автомобільних
доріг загального користування місцевого значення.

Виконано наступні заходи:

•  Законом України від 20.12.2011 № 4203-VІ внесено зміни до Закону України «Про автомобільні дороги» в
частині класифікації автомобільних доріг загального користування;

•  Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 301 затверджено новий перелік автомобільних
доріг загального користування державного значення;

•  Радою міністрів АР Крим, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями
затверджено переліки автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

•  Спільним наказом Мінінфраструктури та Мінфіну затверджено Методику визначення обсягу
фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального
користування;

•  Розроблено та 08.10.2013 схвалено Верховною Радою України у першому читанні проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління
автомобільними дорогами загального користування».

Передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення на місцевий рівень сприятиме:

•  ефективному управлінню автомобільними дорогами місцевого значення на місцях шляхом оперативного
прийняття місцевими органами виконавчої влади ефективних рішень;

•  підвищення рівня їх відповідальності за стан зазначених автомобільних доріг;

•  заінтересованості місцевих органів виконавчої влади та самоуправління в залучені додаткових джерел
фінансування розвитку та утриманню автомобільних доріг місцевого значення;

•  поліпшенню транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, у тому числі для забезпечення
роботи автобусних маршрутів до сільських населених пунктів;

•  поліпшенню соціально-економічних показників пов'язаних з підвищенням рівня комфортності та безпеки
руху.

Крім того, найбільш важливими напрямками реформування в дорожній галузі є наступні:

• Створення Державного дорожнього фонду.

• Впровадження системи плати за проїзд з великовантажних транспортних засобів для компенсації шкоди
завданої автомобільним дорогам загального користування.

• Удосконалення системи контролю технічного стану автомобільних доріг загального користування та якості
дорожніх робіт.

• Впровадження у сфері будівництва типових форм контрактів Міжнародної федерації інженерів-
консультантів (FIDIC).