Законодавство з питань антикорупційної політики
1. Закон України Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

2. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

3. Завдання і заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

4. Національне агентство з питань запобігання корупції

5.    Національне антикорупційне бюро України

6.   РІШЕННЯ  НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ       від 10.06.2016  № 3

Стан додержання антикорупційного законодавства
В департаменті постійно проводиться робота серед державних службовців щодо забезпечення внутрішньовідомчого контролю за відкритістю і прозорістю в роботі посадових осіб, усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших порушень, пов’язаних із корупцією.

Відповідно до підпункту 2 пунктурішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016,  2 Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року розпочався другий етап подання та оприлюднення відповідно до Закону України  Про запобігання корупції  (далі Закон) декларацій  для всіх інших суб’єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З метою забезпечення умов для будь-яких повідомлень громадянами, у тому числі щодо порушень іншою особою вимог Закону України «Про запобігання корупції» та своєчасного інформування громадськості про прийняте рішення за такими повідомленнями, на веб-сайті департаменту створено рубрику «Зворотній зв’язок», де  громадяни можуть залишити свої  повідомлення, інформації, листи, запити та інше та оперативно отримати відповіді на повідомлення. 

Всі працівники чітко дотримуються вимог щодо реєстрації, обліку, поширення, збирання, захисту, розмноження, надання інформації, строків розгляду та оформлення відповідей на інформаційні запити.

Вживаються заходи щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про персональні дані осіб, що зберігаються в департаменті.
Постанови судів у справах про притягнення до відповідальності  посадових осіб за корупційні діяння на адресу департаменту не надходили.

На виконання першочергових заходів з подолання корупції, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 647-р департамент інфраструктури та промисловості (далі–Департамент) повідомляє наступне.

Департаментом здійснюється комплекс заходів щодо організації роботи, спрямованої на надання обґрунтованої та конкретної відповіді відвідувачам та запитувачам інформації у межах компетенції та наданих Департаменту повноважень.

З метою запобігання виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та його врегулювання у разі виникнення, серед працівників Департаменту ведеться роз’яснювальна робота про обов’язок державного службовця вживати заходи щодо недопущення його виникнення, повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність такої ситуації та пов’язаних з ним наслідків.

Корупційні вчинки державними службовцями у Департаменті не зафіксовані.
Постанови суду про притягнення державних службовців та посадових осіб Департаменту за порушення антикорупційного законодавства станом на 03 липня 2018 року не надходили.

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів від 17 липня 2014 року   № 295 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» та відповідно до наказу від 23 червня 2014 року № 115/1-к обов`язки з питань запобігання та протидії корупційним і злочинним проявам у департаменті покладено на головного спеціаліста департаменту Нікітіну Т.Ю.

Призначення на посади в департаменті здійснюється лише за результатами проведення спеціальної перевірки. Заборони чи обмеження, які перешкоджали зайняттю посади не виявлялися.

Департаментом створений механізм для подання громадянами заяв, у тому числі анонімних повідомлень, зокрема про випадки корупції. В підрозділі «Звернення громадян» веб-сайту створено рубрику «Електронне звернення», для повідомлень, які надсилаються з використанням мережі Інтернет.

На веб-сайті департаменту, у розділі «Запобігання корупції» оприлюднені декларації керівництва департаменту, чинне законодавство з питань корупції тощо.

В департаменті постійно здійснюється контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.

Питання щодо виконання антикорупційного законодавства розглядаються на нарадах та колегіях.
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
ПРО РЕЄСТР
Проект має на меті спростити подання публічними службовцями їх декларацій майнового стану, доступ до них та їх перевірку. Для цього система електронного декларування передбачає виконання таких задач:

● спрощення введення даних суб’єктом декларування;
● забезпечення захищеного протоколу автентифікації для входу в систему електронного декларування;
● запобігання помилкам з боку суб’єкта декларування під час введення даних;
● виконання перехресної перевірки інформації з використанням баз даних інших державних органів;
● надання доступу до системи електронного декларування іншим державним базам даних;
● забезпечення захищеного зберігання введених даних;
● надання відкритого онлайнового доступу та засобів пошуку по відкритих даних, що містяться в деклараціях, і можливості їх звантаження;
● створення відкритого API для розробників для забезпечення захищеного доступу до відкритих даних із декларацій майнового стану та їх звантаження в різних форматах;
● оптимізація процедур обробки декларацій майнового стану персоналом НАЗК і створення ефективного бізнес-процесу перевірки декларац
Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

(ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання корупції  від 14.10.2014 № 1700-VII)
Шановний відвідувачу!
У разі, якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства посадовими особами Департаменту інфраструктури та промисловості, Ви можете залишити відповідне повідомлення
(у тому числі анонімні), інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами.

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою
статті 53 України «Про запобігання корупції».

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Ви зможете повідомити про корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією, тощо:
Зразок форми Повідомлення про корупцію ( інформація про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції» )
поштою: пл. Героїв Майдану 1,  м. Кропивницький,  25022
електронною поштою: public@prom.kr-admin.gov.ua
або за телефонами: управління інфраструктури  -тел/факс. (0522) 32-14-01
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області  -
(0522) 36-13-06 (цілодобово)
Головне управління національної поліції України в області  -
(0522) 24-15-60 (цілодобово)
Телефон "гарячої лінії" прокуратури Кіровоградської області для усних звернень: (0522) 27-61-20
Управління захисту економіки в Кіровоградській області департаменту захисту економіки Національної поліції України: (0522) 24 -23- 43
Національне антикорупційне бюро України - якщо ви бажаєте повідомити про факти корупції та зберегти при цьому анонімність, будь ласка, зателефонуйте на безкоштовну телефонну лінію 0-800-503-200 або надішліть інформацію поштою за адресою вул. Василя Сурикова, 3, Київ, 03035.  
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Мапа сайта
>
Дата и время
Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік) Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік) Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік) Національний проєкт "Велике будівництво" (2020 рік)
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ  ІНФРАСТРУКТУРИ
Цифрограм 2.0 Цифрограм 2.0 Укрпошта - Куточок споживача Укртелеком - допомога споживачеві
АТО/ООС _ пільгове перевезення пасажирів
повідомлення_корупція Партнерські відносини Україна - НАТО Євроінтеграція - переваги та можливості
Для збільшення,
натисніть на зображення
УВАГА ! У ЗВ'ЯЗКУ З СТРУКТУРНИМИ ЗМІНАМИ, ВЕБ-САЙТ ЗНАХОДИТЬСЯ В ПОСТІНОЙМУ ОНОВЛЕННІ РУБРИК ТА РОЗДІЛІВ !!